Giải pháp và tính năng vượt trội đáp ứng cho ngành Cơ khí

Giải pháp ERP cho ngành công nghiệp cơ khí để giúp doanh nghiệp quản lý việc Sản xuất, Kho bãi, Mua hàng, Kiểm soát chất lượng, với những tính năng nổi bật như:

– Theo dõi lệnh sản xuất từng công trình chi tiết đến linh kiện một cách chính xác

– Cảnh báo kịp thời những lệch sản xuất đến thời điểm hoàn thành nhưng chưa hoàn thành

– Gợi ý xuất nguyên vật liệu dựa trên số liệu tồn kho và những nguyên vật liệu có thể thay thế

– Tự động tính toán và tổng hợp những NVL cần dùng cho lệnh sản xuất từ đó bộ phận mua hàng tối ưu được hàng hóa mua vào

– Cấu hình thời gian phê duyệt đơn mua hàng chi tiết đến từng phút cho từng cấp lãnh đạo nhằm cắt giảm thời gian chờ đợi, tăng năng suất làm việc

– Quản lý quy trình mua hàng nhiều đơn vị tính với số liệu chính xác

– Kiểm tra chất lượng hàng mua, thành phẩm sản xuất đầy đủ, nghiêm ngặt với những chỉ tiêu chất lượng, điểm kiểm soát được cấu hình trước

– Theo dõi thông tin giữa các bộ phận mua hàng, kho vận như hàng tồn kho, vị trí hàng hóa,… dễ dàng, nhanh chóng, chính xác