Giải pháp và tính năng vượt trội đáp ứng cho ngành Thủy sản

Cung cấp giải pháp thiết thực, hiệu quả cho các nhu cầu kinh doanh nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi dữ liệu nuôi trồng thủy sản của mình thành kiến ​​thức có giá trị và sử dụng kiến ​​thức này để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Sử dụng dữ liệu thu thập trong quá trình nuôi trồng để đánh giá hiệu suất, tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu, nâng cao chiến lược quản lý và tăng lợi nhuận. Phần mềm cực kỳ thân thiện với người dùng dựa trên thiết kế đặc biệt để phù hợp với các quy trình nuôi trồng thủy sản hiện nay – cho phép người dùng tiếp tục thực hiện công việc như hiện tại, nhưng với kết quả rõ ràng và tốt hơn rất nhiều.

 

 

– Cải thiện hiệu quả hoạt động Thu thập thông tin nuôi trồng hiện tại nhanh chóng (dữ liệu môi trường ao, cho ăn, tỷ lệ chết,…) người dùng đều có thể thấy thông tin chính xác cần thiết để đưa ra quyết định kịp thời.

– Giảm chi phí nuôi cá, tăng lợi nhuận Kiểm soát liên tục các yếu tố chi phí trong quá trình nuôi trồng. Ví dụ: tỷ lệ tăng trưởng và chết của cá nằm trong mức an toàn hay không, tỷ lệ thức ăn có mang lại hiệu quả không,.. Từ đó điều chỉnh lại để đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra các công cụ kế hoạch giúp bạn sử dụng tối ưu nguồn lực. Từ đó giám thiểu chi phí và tăng lợi nhuận.

– Cải thiện quản lý nuôi trồng thủy sản Kiểm soát hàng ngày các thông số sản xuất.

– Nhận định kịp thời về các vấn đề hoặc xu hướng sản xuất cũng như chi phí nuôi cá quá cao.

– Kiểm soát hàng tồn kho Cung cấp thông tin tức thời và chính xác về số lượng tồn kho của tất cả các mặt hàng (thức ăn, thuốc men,…). Thông tin được quản lý theo nhiều kho và phân quyền quản lý đến từng người dùng khác nhau.

– Tối ưu hóa chính sách mua hàng và mức tồn kho Nguyên liệu (ví dụ như thức ăn) được đặt hàng và giao hàng dựa trên kế hoạch nuôi trồng một cách chính xác. Quản lý mức tồn kho tối thiêu và cảnh báo khi đến giới hạn.

– Truy cập từ mọi nơi Truy cập thông tin thời gian thực nhanh chóng, nhận thông tin chi tiết có giá trị mọi lúc, mọi nơi, đưa ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn, chỉ bằng trình duyệt web hoặc điện thoại di động của bạn.

– Truy vết nguồn gốc Sử dụng phần mềm nuôi trồng thủy sản tích hợp để quản lý tất cả các khâu sản xuất cá và truy xuất nguồn gốc từ trại giống đến khi thu hoạch. Góp phần vượt quá các yêu cầu của tổ chức chứng nhận và duy trì chứng nhận một cách dễ dàng và hiệu quả

– Kế hoạch vụ nuôi Theo dõi kế hoạch của từng vụ nuôi nhằm mục tiêu vụ nuôi cho hiệu quả tốt nhất về mặt hiệu quả nuôi trồng và tài chính

– Giảm chi phí quản lý Khi sử dụng phần mềm, người dùng ít sai sót hơn trong quá trình thực hiện đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt công việc giấy tờ thủ công và tăng hiệu quả quản lý

– Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng Khi sử dụng phần mềm, người dùng có thể trả lời ngay cho lập tức và bằng văn bản cho các khiếu nại của khách hàng về chứng nhận chất lượng nuôi trồng dựa vào thông tin thu thập liên tục trong quá trình nuôi

– Hỗ trợ quản lý cho việc ra quyết định Phần mềm nuôi trồng thủy sản cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát ở cấp ao nuôi, vùng nuôi, khu vực

– Phát triển nền tảng kiến thức Từ các thông tin có giá trị về tốc độ tăng trưởng và chất lượng cá, các phương pháp hay nhất, chính sách tăng trưởng và dữ liệu môi trường