Triển khai thành công ERP cho đối tác Ba An

MONG MUỐN

Phần mềm quản lý đồng bộ kiểm soát tốt hoạt động tài chính, sản xuất và cung ứng; Quản lý khách hàng và hoạt động bán hàng hiệu quả, phân quyền nhiều cấp và chi tiết. Phân tách hoạt động độc lập theo mô hình đa công ty

GIẢI PHÁP

  • Triển khai Odoo Enterprise 12 bao gồm các phân hệ: CRM, Sale, MRP, QC, Inventory, Purchase, VAS*,
  • Tùy chỉnh hệ thống phân quyền cho phân hệ CRM và Sale**
  • Phát triển mô hình Multi Company
  • Tích hợp máy quét mã vạch

LỢI ÍCH

Hệ thống ERP sau khi áp dụng tại Ba An đã quản lý thông suốt hoạt động từ Công ty đến các nhà máy và chi nhánh nước ngoài; giải quyết được các ách tắc chậm trễ, giảm lead time cung ứng, đáp ứng yêu cầu khi số lượng đơn hàng gia tăng.

Mô hình Hệ thống và phân quyền đã giúp công tác bán hàng tường minh hơn.