Dự án triển khai ERP cho công ty Sơn Đại bàng

TỔNG QUAN

Sơn Đại bàng – Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội là thương hiệu Quốc gia, với hơn 50 năm phát triển; là thương hiệu số 1 trong lĩnh vực sơn công nghiệp tại Việt Nam

TÌNH HUỐNG

  • Hệ thống quản lý truyền thống hoạt động tốt, tuy nhiên gặp khó khăn khi Doanh nghiệp muốn có bước phát triển vượt bậc
  • Chuyển đổi quản lý từ thủ công giấy tờ sang hệ thống phần mềm.

MONG MUỐN

  • Xây dựng Phần mềm quản lý đồng bộ cho các hoạt động quản lý và sản xuất từ Công ty đến nhà máy và hệ thống phân phối;
  • Hoạt động chung trên 1 nền tảng phần mềm nhằm giảm thời gian cung ứng từ Công ty đến thị trường

GIẢI PHÁP

  • Triển khai Odoo Enterprise 12 bao gồm các phân hệ: Sale, MRP, QC, Inventory, Purchase, VAS*
  • Tích hợp phần mềm DMS Salefie**
  • Tích hợp máy quét mã vạch

LỢI ÍCH

  • Với quy trình quản lý tường minh, việc triển khai ERP đã thực hiện rất thuận lợi và rút ngắn được Lead Time sản xuất. Công tác quản lý sản xuất, mua hàng được lập kế hoạch và dự báo chuẩn xác hơn; nâng cao được năng suất và năng lực cung ứng của Công ty.
  • Hế thống bán hàng đồng bộ từ ERP sang DMS giúp việc cung ứng hàng hóa lên thị trường nhanh hơn, tăng sức cạnh tranh.