Triển khai thành công dự án Odoo cho Sapo

TỔNG QUAN

Sapo là một trong những Công ty hoạt động trong lĩnh vưc TMĐT và là đơn vị hàng đầu cung cấp nền tảng quản lý bán hàng đa kênh cho các cửa hàng bán lẻ (POS).

TÌNH HUỐNG

Hệ thống quản lý khách hàng và hoạt động bán hàng hiện đang sử dụng đang ngày càng trở nên nặng nề do số lượng khách hàng không ngừng gia tăng

MONG MUỐN

  • Dịch chuyển hệ thống quản lý bán hàng sang Odoo, từng bước xây dựng hệ thống quản lý tổng thể hoạt động trên Odoo ERP
  • Quản lý Khách hàng, bán hàng, đồng bộ tài chính kế toán để giảm thời gian xử lý đơn hàng

GIẢI PHÁP

  • Triển khai Odoo Enterprise 13 bao gồm các phân hệ: Sale ,  Inventory, Purchase, VAS *
  • Tích hợp phần mềm DMS hiện tại của Sapo **

LỢI ÍCH

Hệ thống Odoo mới sau khi áp dụng đã giải quyết được vấn đề quá tải hiện tại cho hệ thống quản lý của Sapo trong khi vẫn tích hợp hiệu quả với phần hệ thống dang dở còn lại