Triển khai dự án Odoo cho Hacaseafood

TỔNG QUAN

Hacaseafood là một trong các Công ty thủy sản hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống sản xuất và nuôi thả công suất cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu

MONG MUỐN

Phần mềm quản lý đồng bộ cho tất cả công đoạn từ chuỗi cung ứng qua sản xuất đến khách hàng; Tích hợp thiết bị IoT để tối ưu hóa năng suất và kiểm soát thất thoát lãng phí; Dữ liệu phân tích thống kê để tăng năng lực dự báo ra quyết định.

GIẢI PHÁP

  • Triển khai Odoo Enterprise 12 bao gồm các phân hệ: CRM, Sale, MRP, QC, Inventory, Purchase, Accounting,
  • Phát triển bổ sung phân hệ GMO Aquaculture*
  • Tích hợp các thiết bị IoT: Cân điện tử, máy quét mã vạch, Cảm biến môi trường nước

LỢI ÍCH

  • Với Hệ thống phần mềm ERP triển khai toàn diện, Hacaseafood đã áp dụng và quản lý hoàn toàn hoạt động trên phần mềm;  kiểm soát được thất thoát do đặc thù hoạt động của nghành thủy sản.
  • Dữ liệu chuỗi cung ứng và bán hành trên hệ thống đã hỗ trợ đội ngũ quản trị Công ty trong công tác dự báo giá nguyên liệu, hàng hóa; hỗ trợ ra quyết định chủ động hơn trong công tác vận hành và sản xuất